« Vissza a suli oldalára
E-napló Piarista Bál Koronavírus Felvételi, beiskolázás Elérhetőségek
február
26.

Hamvazószerda

Kezdődik a nagyböjt! A Piarista Gimnázium diákjai, tanárai, dolgozói és a piarista atyák szentmisén vettek részt a DOM-ban. A szentmisét Vass Bálint (SchP) atya celebrálta.

A mai nappal új időszak kezdődik az egyházi évben. Hamvazószerdával belépünk a nagyböjtbe, a húsvéti előkészület idejébe. Ez a negyven nap minden bizonnyal a legkomolyabb idő az esztendő folyamán, az önfegyelmezésnek, az önmegtartóztatásnak, a lemondásoknak az időszaka. Az egyházi év két szigorú böjti napja közül ez a egyik. Ezen a napon minden egészséges felnőtt keresztény csak 3x étkezik és egyszer lakik jól, húst azonban nem eszik.

A mai szentleckében találkozhattunk iskolánk idei jelmondatával, amit a nagyböjtben még tudatosabban megélhetünk: "Az ő munkatársaként figyelmeztetünk titeket is: ne vegyétek hiába az Isten kegyelmét. Azt mondja ugyanis: A kellő időben meghallgatlak, s az üdvösség napján segítek rajtad. Nos, most van a kellő idő, most van az üdvösség napja!" (2.Kor 6,1-2.)

Radnics Zoltán (SchP) atya prédikációjában, a mai evangélium (Mt 6,1-18) alapján,  Jézus szavaival élve 3 feladatot tűzött ki elénk: böjtölés, alamizsnálkodás, imádság.

Egy "éjszakai látomás"ára hivatkozva 3 részre osztotta az iskolát, minden csoportnak más feladatot szánva – 5-7. évfolyam  részére - a böjtölés - Nekik nagy a kísértés a kóla és a chips (felmutatott egy-egy doboz kólát, zacskó chips-et) fogyasztására. De inkább mondjanak le ezekről, gyűjtsék össze, és húsvét után majd elfogyasztjuk.

8-10. osztályoknak (egy mankót mutatott fel) – a TESZI-s diákok 10-ben gyakorolják a tevékeny szeretet iskoláját, segítenek másoknak, feladatuk az "alamizsnálkodás". De máskor is "merjünk odalépni és segíteni!" - hallatszott a felszólítás. Nehéz felvállalni, de törekedjünk rá!

11-12. évfolyam feladata az imádság, és ez a radikális Krisztus követés. (Felmutatott egy seprőt) "A seprőt elülteted az udvarban, és egész nagyböjtben locsolod, hinni kell benne, hogy kivirágzik. Imádkozzatok, hogy legyetek erősek a hitetekben – főleg a végzősök, akik nagy változásra készülnek az életben. Bármit ad a jó Isten, azt imádsággal és türelemmel tudjátok elfogadni" - bíztatott az atya.

Egy plusz "látomás" a tanárokra vonatkozott. Túracipő (felmutatta). "Próbáljunk felzarándokolni az Olajfák hegyére. Döntésekkel küzdünk, családi élet, hivatás, bármi terén. Bizonyos dolgokban tudjunk határozottan dönteni, tudjunk kimondani igeneket és nemeket."

Próbáljunk egyfajta programot felkínálni magunknak, valamit álmodjunk. "Próbáljunk az idei nagyböjtben lelkileg meghalni, hogy majd húsvétkor fel tudjunk támadni" - zárta szavait Zoli atya.

A szentmise végén a hamvazkodás következett. A böjt lényege nem a formaságokban rejlik, hanem hogy a lemondások révén figyelmünket a hétköznapi dolgok helyett az örök javak felé irányítsuk. Ezt fejezi ki a szentmiséket a hamvazás szokása, amikor a pap az előző év virágvasárnapi barkáinak hamujával jelöli meg a hívek homlokát ezekkel a szavakkal: Emlékezz, ember: porból vagy és porrá leszel. 

Fotó: StonehillB
Címkék: böjt
blog programajánló | Tovább a programokhoz

Design: Unicial Program: Florka