« Vissza a suli oldalára
E-napló Felvételi, beiskolázás Elérhetőségek Beiratkozás
július
29.

Matematika a Piarista Gimnáziumban

Interjú Tobisch Adrienn matematika-angol szakos tanárnővel


Kedves Tanárnő, kedves Adrienn! Mióta tanítasz gimnáziumunkban? Mondj valamit, mi az általános benyomásod, emlékeid erről az időszakról!

 A gimnáziumban 5 éve tanítok. Úgy tapasztaltam, hogy a tanári közösség rendkívül befogadó és segítőkész. Az éppen felmerülő nehézségekkel kapcsolatban mindig tudtam kihez fordulni. Sokat jelent nekem mind a mai napig, hogy a tantestület javarészt elkötelezett keresztény tanárokból áll. A közös alapok, az azonos értékrend természetes módon kihat a közöttünk lévő együttműködésre, és hatékonnyá teszi az oktató-nevelő munkát. Nem csupán munkatársakra leltem a kollégák között, hanem egy olyan közösségre, amely a hivatás örömeit és nehézségeit együtt hordozza.

Matematika-angol szakos tanár vagy! Tudjuk, hogy régebben, a rendszerváltás előtt a reáltárgyak igen nagy súlyt kaptak a piaristáknál, hiszen ezen az úton lehetett a legtöbb esély a továbbtanulásra! Most hogy látod a matematikai oktatás helyzetét?
A váci Piarista Gimnáziumba érkező diákok tehetsége javarészt nem a matematikában mutatkozik meg. Munkánk során ugyanakkor arra törekszünk, hogy a tanulók a képességükhöz és érdeklődésükhöz mérten merülhessenek el a tantárgy mélységeiben, ezért minden évfolyamon nívócsoportokba osztjuk a diákokat. Azok számára, akik komolyabban el szeretnének merülni a matematikában, szakköröket valamint háziversenyt szervezünk, versenyfelkészítést tartunk. A 9. évfolyamtól kezdődően lehetőségük van továbbá a matematikai orientációt választani, ami az „alapképzéshez” képest heti két óra többletet jelent.

Régebben ilyen szaktárgypárosítás nem létezett. Ma indokolt, hiszen az angolt elsősorban nem művelődéstörténeti célból tanítják-tanulják, hanem mert gyakorlati haszna van. Különösen az ún. reáltárgyak művelésében fontos. Erről mit tudnál mondani?
A következő tanévtől már az egyetemre való bejutásnak is feltétele egy középfokú nyelvvizsga, amelyet a tapasztalatok szerint angolból a legkönnyebb teljesíteni. Az angol a mai, egyre nagyobb mértékben globalizálódó világban már nélkülözhetetlen a természettudományos szakmák képviselői számára is, hiszen túlzás nélkül állítható, hogy néhány kivételtől eltekintve a szakmai társalgás és a tudományos élet nyelve az angol. Nyelvtanárként fontosnak tartom, hogy ezekre a kihívásokra is felkészítsük diákjainkat.

Kik a két munkaközösség tagjai, pontosabban kik tanítanak matematikát és angolt?
A két tárgy fontosságát mutatja, hogy mindkét tárgyat jelenleg nagyon sok tanár tanítja. Ebben az évben angol nyelvet tanított Salamon Ágota, Aradi László, Korpás Veronika, Kósa Klára, Lachegyiné Tesánszky Éva, Palkó Balázs, Rózsáné Zabulik Imola, Sebesi Zsuzsanna, Sík Péter és Südi Máté. Matematikát tanítottak Debreceni Éva, Gutbrod András, Gyulay Alexandra, Horváth Luca, Horváthné Stumm Erzsébet, Kásáné Meszlényi Lívia, Szabó-Pál Eszter, Szabó Tamás és Szentesi Imre.

Most mit tartasz a legfontosabb munkádnak? Az iskolai órán kívül milyen munkákat végzel? Mondj valamit osztályfőnöki tevékenységedről is!
Oktatói tevékenységeim közül kiemelkedik a már fent említett matematika orientációs képzés kidolgozása, az arra való reflexió, megújítás. Ez egy olyan lehetőség a 9-10. évfolyamos diákoknak, ami a kötelező tantervi elemeken túlmutat, így a mindennapi élethez közeli, mégis matematikai alapú, de nagyon gyakorlatias tudást szerezhetnek. Például projektmunkában megterveznek egy lakásfelújítást, mindennapi pénzügyekről gondolkodnak vagy éppen a földgömb geometriáját fedezik fel. Bármi is a téma, az önálló felfedezés, a kreativitás, a kézzel foghatóság és a kooperáció jellemzi a gyerekek munkáját.
Osztályfőnökként legfontosabb feladatomnak a rám bízott diákok folyamatos kísérését tartom. A velük töltött idő megalapozza azt a bizalmi légkört, amelyben segítségükre lehetek, ha elakadnak életük valamely területén, legyen az iskolai, továbbtanulási természetű, vagy akár személyes nehézség. Felemelő érzés, amikor sikereikről, örömeikről is szívesen számolnak be. Az elmúlt években minden nyáron szerveztünk egy egyhetes kerékpártúrát, ami sokat formált az osztályközösségen, bár az osztálynak csak egy része volt jelen. Idén a csíksomlyói búcsú és erdélyi osztálykirándulás volt az a hosszabb program, amely lehetőséget adott a kereszténységünk elmélyítése mellett a kapcsolatok erősítésére is. 

Milyen az együttműködés a többi reáltárgy szaktanáraival?
Munkaközösségünk a matematika, fizika és informatika tanárokat gyűjti egybe, így velük van szorosabb együttműködés. Matematika szakos kollégáimmal közösen szervezünk iskolán belül háziversenyt, otthont adunk más versenyeknek és ellátjuk az azokkal kapcsolatos feladatokat. Az iskolai vizsgarendszer kidolgozásában és az aktuális vizsga összeállításában, kijavításában szép csapatmunkát élünk meg. A természettudományos munkaközösséggel már lazább a kapcsolat, egy-egy ötlettel segítjük egymást, illetve az orientációs képzésre közösen is reflektálunk a biológia, fizika és informatika szakos kollégákkal.

Miről beszélnél még szívesen?
Örömmel tölt el, hogy egy olyan iskolában dolgozhatok, ahol lehetőség van a folyamatos megújulásra. Innováció, visszatekintés, finomhangolás kéz a kézben járnak mindennapjainkban, és mindezek fókuszában a ránk bízott diákok állnak. Ez az, ami erőt és kitartást tud adni a fárasztó hétköznapokban, és továbblendít a nehézségeken is.

Kedves Tanárnő! Nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velem a gondolataidat. Szeretném ezeket továbbítani, hogy a városban is minél többen megismerhessék az iskolánkban folyó matematikai és nyelvi munkát!

A régi barátsággal, szeretettel: Nemes György SchP

Fotók: a Piairsta Gimnázium honlapja, blogja
 
Címkék: interjú
blog programajánló | Tovább a programokhoz
Králiky

Ismét sítúra a Felvidéken! Február 2019. február 8-10.

Piarista ifjúsági csoportok

Piarista kötődésű ifjúsági csoportok indulnak az iskolában azoknak, akik közösségre, barátokra, őszinte beszélgetésekre és a hit megélésére vágynak.

Tánctanítás-tánctanulás

Táncolj! Tiéd a színpad!

Design: Unicial Program: Florka