« Vissza a suli oldalára
E-napló Piarista Bál Koronavírus Felvételi, beiskolázás Elérhetőségek
szeptember
7.

Művészeti faliújság

A zebegényi Szőnyi István Emlékmúzeum ebben az évben harmadszor hirdette meg illusztrációs pályázatát - LEGYÉL TE IS ILLUSZTRÁTOR, melynek eredményhirdetésére augusztus 20-án került sor. 

Bartóky József fabulái közül lehetett választani, digitális formában kellett beküldeni a pályázatokat.  Nagy örömünkre a pályázaton iskolánk 7.b osztályos tanulója Bárth-Lappints Sebestyén nyerte el (felsős kategóriában) a KÖZÖNSÉGDÍJAT A szobatudós című meséhez készült grafikai munkájával.

Szeretettel gratulálunk a díjhoz és az ajándékcsomaghoz!

Győrfy-Kovács Adrienn tanárnő

Íme az illusztráció és a fabula:

A SZOBATUDÓS

Hogy, hogy nem, valamikor régen egy ifjú Egér bekerült a kastély könyvtárszobájába s úgy megtetszett neki ott az állapot, hogy öregségéig ottmaradt. Igazi szobatudós lett belőle, aki nem törődik a világ dolgaival. Egératyafiaival alig-alig érintkezett, s ha olykor mégis összejött velük, csak fél füllel hallgatta, hogy mit beszélnek azok, s gondolatai ilyenkor is kedves könyveinél jártak. Nem is igen bújt ki a könyvtárból, s noha százfelé hívták, csalogatták ebédre, vacsorára, mindig keresett s talált valami okot, amivel otthon maradhatott. Egyszer azonban, mikor a Főegér leányának a lakodalmát ülték, a tudós kénytelen volt mégis elmenni a kamarában rendezett nagy vacsorára. Elvégre a bölcseknek is tanácsos a hatalmasságokkal jó barátságban élni, mert nagy hatalom ugyan a tudomány, de mégis kisebb az ereje, mint a világi hatalom szavának.

Javában folyt a sötét kamarában a nagy mulatság, mikor egy Egér, aki az ajtó mellett ült, hirtelen felpattant: 

- Hah! Sima léptek neszét hallom: talán a Macska jön! 

Az egerek megriadtak, s lélegzetüket is visszafojtva hallgatództak, de nem, nem volt semmi baj, semmi nesz sem hallott. A valamennyire megnyugodott egerek aztán hozzáláttak megint a dús lakomához, de a pislogásuk bizony elárulta, hogy nagyon idegesek. 

A tudós Egér sehogy se értette meg ezt a dolgot.

- Talán csak nem a Macskától féltek? Ugyan, ugyan, ne tegyétek nevetségessé magatokat, s hagyjátok a babonás rettegést a szegény emberek üres kamrájában élő műveletlen egérrokonokra! Azoktól nem veszem rossz néven, ha félnek a macskától, hiszen ők tudatlanok, de hozzátok, művelt egerekhez már igazán nem méltó ez a rettegés! 

Az egerek úgy tettek, mintha a tudós szavait hallgatták volna, pedig folyton arra figyeltek, hogy: nem jön-e a Macska? A tudós nagyon szerette volna atyafiságát egyszer s mindenkorra megszabadítani a félelem gyötrődéseitől, s ezért folytatta tovább a beszédét:

- A tudomány most már tisztában van azzal, hogy a házi macska, FelisDomestica, nem mint igen sokáig tévesen hitték, a vadmacskától, FelisCatustol, hanem a numíbiai macskától, FelisManiculata, származik, s Európában a 11. században terjedt el, mint háziállat. Semmiféle tudományos könyvben nem olvastam, hogy a macska egeret eszik. Ez valami népies mese lehet, még abból az időből, mikor a tudósok is azt hitték, hogy a házimacska a vadmacskától származik! Az ilyen meséket azonban a modern tudomány már nem veheti figyelembe, s mondom, a tudós könyvekben nincs is szó arról, hogy a macska ellensége lenne az egereknek. Éppen ellenkezőleg, azt olvastam egy kitűnő könyvben, hogy: ’a lány úgy játszott a legénnyel, mint macska szokott az egérrel!’ Minthogy a szokás, amint tudjuk: többször ismételt egyforma cselekvés, ez az idézet azt bizonyítja, hogy a macska nem bántja, s nem is eszi meg az egeret, hanem csak barátságosan játszik vele. Ezt tudva, az olyan művelt egér, aki logikusan gondolkozik, egyáltalában nem félhet a macskától. Ha pedig nem is általános szabályt nézzük, hanem a mi mostani esetünket vizsgáljuk, rá kell jönnünk arra, hogy, még ha igaz is volna az a régi rémmese, hogy a macska megfogja az egeret, akkor sem kellene most semmitől tartanunk, mert itt van előttünk egy nagy bögre tejföl. A Macska tehát ha bejönne, bizonyosan ehhez fogna, mert olyan ostoba macskát csakugyan nem említ a világtörténelem, ami egeret evett, mikor tejfölt is ehetett volna. 

A tudós nem magyarázhatta tovább a dolgot, mert a Macska hirtelen beugrott a szellőztető ablakon. Az egerek ész nélkül szétszaladtak. A tudós Egér nyugodtan, s derűs mosollyal nézett a macska felé. A Kandúr pedig, - aki nem is sejtette, hogy ő Felis Angorensis, s azt sem tudta, hogy ha egeret fog a világtörténelemben, példátlan módon vét a tudomány s a logika ellen – szó nélkül megkapta a tudóst, s egy szempillantás alatt a tudomány mártírjává avatta. 

Forrás: FB

blog programajánló | Tovább a programokhoz

Design: Unicial Program: Florka