« Vissza a suli oldalára
E-napló Piarista Bál Koronavírus Felvételi, beiskolázás Elérhetőségek
2019
május
10.

Piarista sírbolt megáldása

Május 10-én Ruppert József SchP atya az alsóvárosi temetőben megáldotta a felújított piarista sírboltot és az obeliszket. A rövid szertartás homíliájában beszélt a síremlék történetéről és az ott nyugvó piarista atyákról, valamint a szentek társaságáról, akik már a mennyben vannak, és akik itt a földön élünk, hiszen egy közösséget alkotunk, és egymásért imádkozunk.

Szép számmal állták körbe a sírtemléket piarista diákok, minden osztály képviseltette magát, valamint piarista tanárok, Kalász Ákos igazgató úr, és természetesen a váci rendházban lakó piarista szerzetesek és novíciusok. Igazgató úr bevezető szavaiban megemlékezett azokról a piaristákról, akiket még ismerhettünk, akik itt éltek Vácon közöttünk, Lengyel Józsefről (1914-1993),  Ludmány Antalról (1920-2003), Molnár Istvánról (1925-2004), Albert Andrásról (1954-2009) és Kővári Károly SchP atyáról, aki - ez utóbbi - az újraalapított Piarista Gimnázium első igazgatója, az ő elődje volt, és akik szintén nagyszerű tanárok, nevelők voltak.

Ruppert atya A magyar piaristák sírjai 1945–2015 című kézirat gyanánt megjelent összeállításában arról ír, hogy a piaristák már igen régen megérkeztek és letelepedtek a városban, és a 18. században Vácott először a saját templomukba temetkeztek, majd 1849-től  az alsóvárosi temetőbe temették az elhunytakat, eleinte külön sírokba. A Szentháromság téri piarista templom alatti magas kripta a templomnál régebbi, eredetileg középkori pince volt. A kriptában a koporsókat egymásra helyezték, és mivel elég száraz, azok viszonylag épségben megmaradtak. A kripta eredeti lejárata a templom közepén, a két hátsó oltár (Szt. Imre és Szt. Flórián oltárok) között nyílik, de amikor 1777-től az állami hatóságok megtiltották a templomból nyíló kripták használatát, a templom déli oldalában, a rendház udvara felől vágtak egy új, enyhén lejtő lejáratot, amelynek deszkákkal fedett bejárata a templom melletti, udvari nyitott folyosó közepe táján nyílt. Az utolsó temetés innét 1843-ban volt, majd a lejáratot 1894-ben (miután az előző évben elkészült a folyosó fölött az új könyvtár) Halmi László házfőnök betömette, és elfalaztatta, mert „veszedelmes volt az átjárás, továbbá még tiszteletlenség is érhette a lenn porladó tetemeket, de meg mivel már úgysem szándékozunk oda temetkezni”.

Szintén a könyvben olvashatjuk, hogy a síremlék egy sziláziai fehér márvány obeliszk, mely a felszámolt vizivárosi temetőből származik, és melyet Mátray János piarista gondnok 150 pengőért vásárolt meg, és ugyanennyiért lecsiszoltatta, majd a következő években került Vácra. 1980-ban Léh István novíciusmester, 2005-ben pedig a Magyar Piarista Diákszövetség újíttatta föl. Most pedig hozzátehetjük a május 10-én beszentelt síremléket ifj. Liebhardt László váci kőfaragó mester újított fel, egy hálás lelkű piarista öregdiák anyagi támogatásával.

Ruppert József atya köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki hozzájárult a síremlék felújításához, és akik részt vettek ezen a szép megemlékezésen!

A kriptában név szerint a következő piaristák vannak eltemetve:

Scharpf Kálmán (1848-1866) Hindy Mihály (1807-1870) Málik Vince (1819-1873) Gruber Kal. József (1788-1873) Németh Ferenc (1796-1875) László Alajos (1793-1878) Való Kal. József (1817-1878) Ruth János (1809-1893) Jancsek István (1873-1893) Kucserik Sándor (1804-1895) Polák János (1820-1898) Gáspár János (1880-1900) Hévizy János (1854-1901) Rókusz Károly (1889-1903) Martin Péter (1847-1906)

Rády József (1867-1915) Papp Gyula (1889-1928) Belyis Antal (1892-1936) Lőrincz Gábor (1870-1946) Király Lajos (1872-1950) Kiss István (1879-1953) Rassovszky Kálmán (1884-1963) Bán Márton (1884-1968) Juhász Miklós (1917-1981) Török Jenő (1908-1983) Lengyel József (1914-1993) Kőváry Károly (1923-2003) Ludmány Antal (1920-2003) Molnár István (1925-2004) Albert András (1954-2009)

Szöveg és fotó: StonehillB
Címkék: megemlékezés
blog programajánló | Tovább a programokhoz

Design: Unicial Program: Florka